Terve kylä -projekti

Hankkeen tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kokonaisvaltaista terveyttä, onnellisuutta ja pitkäikäisyyttä Blue Zones -kokonaisvaltaisen terveyden edistämisen malliin perustuen. Blue Zones -mallin yhtenä tutkimus- sovellusalueena on toiminut seitsemännen päivän adventistien Loma Linda sairaalan ympäristö. Tässä hankkeessa rakennetaan Blue Zones -mallin pohjalta Suomen olosuhteisiin soveltuva yhteisöllinen terveyden edistämiseen tähtäävä toimintamalli.

Laajasti arvostetun, tunnetun ja tutkitun BlueZones-mallin (National Geographic, www.bluezones.com) pohjalta kehitettävä suomalaiseen kulttuuriin ja olosuhteisiin sopiva toimintamalli helpottaa ja parantaa suomalaisten mahdollisuuksia omaksua kokonaisvaltaista terveyttä ja onnellisuutta lisääviä elämäntapoja. Yhteisöllisen toimintamallin tavoitteena on tehdä helpoksi yksilön terveyttä ja hyvinvointia edistävien arjen valintojen tekeminen kaiken ikäisille.

Suomen Adventtikirkon toiminnassa mukana olevilla ja Loma Lindan adventisteilla on samankaltaisia yhteisöllisiä elementtejä. BlueZones-malliin pohjautuvan toimintamallin toimintatavat esiintyvät jo osittain suomalaisten adventistien ajattelussa ja toiminnassa. Näin yhteisön jäsenillä on sekä motivaatiota että valmiuksia kaikkia suomalaisia palvelevan toimintamallin kehittämiseen.

Tapahtumakalenteri 2022